अस्पताल

एसडीएच त्राल

ट्रल पुलवामा, 192123

एसडीएच पंपोर

पंपौर पुलवामा, 192121

एसडीएच राजपोरा

राजपोरा पुलवामा, 192306

जिला अस्पताल पुलवामा

कॉलेज / स्टेडियम रोड पुलवामा, 192301

जिला टीबी केंद्र केलर पुलवामा

केलर पुलवामा, 191112